Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze prijsofferte is 1 maand geldig .

Bij akkoord gelieve een exemplaar getekend terug te zenden of te bevestigen via e-mail en een voorschot te storten van 50% .

Alle betalingen geschieden kontant en binnen een termijn van vijf dagen .

Een administratieve kost van 25€ zal aangerekend worden als wij de gegevens moeten aanpassen op facturen nadat deze zijn verstuurd naar de klant.

Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons per aangetekend schrijven werd overgemaakt binnen de vijf dagen na ontvangst, eens deze termijn verstreken is er geen mogelijkheid tot latere klacht.

Bij niet betaling binnen de vijf dagen na vervaldatum zal een interest van 15% verrekend worden zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Bovendien zal de som van de rekening verhoogd worden met een minimum van € 50 bij uitblijven van de betaling op de vervaldag.

Alle goederen blijven eigendom van de firma bij uitblijven van de betaling op de vervaldag.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel en in het bijzonder het vredegerecht van Overijse bevoegd

Bevrijdingsbeding : wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging bij plaatsing door onszelf aan toestellen of materialen eigendom van of geleverd door de klant.