Openen van deuren

    • Wij bieden een service aan 24/24, 7/7
    • Wij zijn beschikbaar in de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant
    • Wij werken samen met justitie, gerechtsdeurwaarders en lokale politie

TARIEF GEWONE PRESTATIES                          TARIEF DRINGENDE PRESTATIES

Dag:         08.00 – 18.00  u.       75€                         Dag        08.00 – 18.00  u        100€
Avond:      18.00 – 20.00 u.       100€                         Avond    18.00 – 20.00  u       125€
Nacht/Weekend/Feestdagen  125€                         Nacht/W end/Feestdagen       150€

Verplaatsing in regio Overijse/Hoeilaart/Tervuren/Huldenberg                                   20€

Verplaatsing buiten regio per km                                                                                  1€

GEEN HERROEPINGSRECHT VOOR DRINGEND INTERVENTIES

Art. VI.53.1 De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;