Ramen – beveiliging klink

    Beveiliging van de klink


    Bij raamsluitingen treffen we dezelfde problemen aan die we ook bij deuren terugvinden, namelijk dat de inbraakbeveiliging van de standaardsluitingen absoluut niet voldoet aan de eisen op het gebied van beveiliging. Bijkomend probleem bij ramen is dat zij dikwijls uitgerust zijn met zowel een kiep- als een draaifunctie, hetgeen een raam nog extra verzwakt.

    Als men zijn ramen gaat beveiligen met een afsluitbare klink gaat men enkel de bestaande sluiting vergrendelen of blokkeren. Dit geeft een zeer goede bescherming indien men te maken heeft met een ‘gaatjesboorder’ of een inbreker die zich toegang wil verschaffen via glasbraak.

    Ook de uitbraakmogelijkheden worden beperkt door afsluitbare klinken, hetgeen de vluchtmogelijkheden beperkt en dus een afradend effect heeft.